நன்றி !

இறைவனே
நன்றி
என்னை உயிர்ப்பித்தவனே
நன்றி
அவனை அனுப்பி
என்னை வாழவைத்தாய்
நீ அனுப்பிய​ பரிசு அவன்
அவனுக்கான​
உன் திட்டங்கள்
உன் தீர்மானங்கள்
யாதென​ நானறியேன்
என் வழி அவன் வந்திருப்பினும்
உன் வழி தான் அவன் வழித்தடம்
ஆதலால்
உன் அருள் வேலை முடிந்துவிடவில்லை
வழிநடத்து
என்னையும் அவனையும்
வழிகாட்டு
என்னையும் அவனையும்
மெல்லக் குட்டியே திருத்திடு
என்னையும் அவனையும்
அவன் இன்பத்திற்கு மட்டுமேயன்றி
பிறர் துன்பம்
பிறர் துயரம்
கண்டால்
துவளாமல் உதவும்
பண்பு தா
அநீதியின் அவலம்
கண்டால்
தள்ளி நில்லாத​
துணிவு தா
ஒருவரையாவது
வாழ்வைத்திடும்
ஒரு முறையாவது
சிரிக்கவைத்திடும்
சிந்தனை பூக்க​ வைத்திடு
சிவனே உன் பெயரே
அவனுக்கு
அவனே இனி எல்லாம்
எங்களுக்கு

Advertisements

About hariharanbond
I am who I am !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: